Tưởng rằng đã quên

     
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình đang lặng Tưởng rằng đã quên. Nhưng tyên ổn yếu ớt mượt Một ngày thấy em. Là đời đột nhiên đêm vây khốn. Tưởng rằng vẫn quên. Cuộc tình đang yên Tưởng rằng đang quện Thân nhức mong muốn ở Vì từng bước em. Là từng mũi đinh cuồng điên. Còn gì đâu đầy đủ đóa huê hồng Vì trái tyên ổn tội vạ lưu giữ vong Còn gì đâu phần đông má xưa nồng Dù xác thân còn phút hối hận.Tưởng rằng đang quên. Cuộc tình đã im Tưởng rằng sẽ quên. Em qua phố rộng lớn Một lời trối trnạp năng lượng. Còn search thấy trong đôi mắt. Tưởng rằng sẽ quên. Cuộc tình đã lặng Tưởng rằng vẫn quên. Tay em vẫn tồn tại Dựng đời bão lên. Làm từng vết tmùi hương hồn nhiên... Còn lại đây rất nhiều nhanh chóng mai buồn Vì phố xưa cỏ lá ý muốn manh Còn lại phía trên đầy đủ bến hoang tàn Vì xác thân đang vượt lênh đênh.


Bạn đang xem: Tưởng rằng đã quên


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: 1 0 Strongest Anbu Members In The Series, What Is Anbu

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Xem Phim Anh Hùng Xung Trận Thuyết Minh ), Phim Anh Hùng Xung Trận Thuyết Minh

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Chuyên mục: Tin Tức