Tty là gì

  -  
Các huynh cho em hỏi TTY là cái gì được ko ah? Em thấy lúc Uprom có cái này e cài vào và vào Phone Option/TTY/TTY Mode chỉnh nó thành YES thì thấy ngoài HOME SCREEN xuất hiện chữ TTY mà vẫn ko biết công dụng của nó là j. Tra từ điển Computer thì nó giải thích là teletype-TTY-display. Nghĩa chung chung như là: Hiển thị kiểu điện báo. PrO nào giúp em với. Cho a e tinh tế được sử dụng hết các tính năng của BB thân yêu