Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng

Chủ đề Sự rơi tự do - Vật lý 10

những bài tập Sự rơi trường đoản cú do dạng 3 bao gồm những dạng bài xích tập nổi bật tương tự như bài tập trắc nghiệm Lý 10 vận dụng thuộc công tác chăm đề Vật lý 10 hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập.

Bạn đang xem: Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng

Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong giây máy n với n giây cuối (Sự rơi từ do)

A. Phương thơm pháp & Ví dụ

- Quãng con đường trang bị đi được trong n giây cuối.

+ Quãng con đường vật đi trong t giây:

+ Quãng con đường đồ vật đi trong ( t – n ) giây:

+ Quãng đường đồ đi trong n giây cuối: ΔS = S1 – S2

- Quãng con đường thiết bị đi được trong giây sản phẩm công nghệ n.

+ Quãng con đường thiết bị đi trong n giây:

+ Quãng mặt đường đồ gia dụng đi vào (n – 1) giây:

+ Quãng đường vật đi được trong giây máy n: ΔS = S1 – S2


các bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Một đồ vật rơi trường đoản cú do vì một vị trí bao gồm g = 10 m/s2 . Tính:

a. Quãng mặt đường đồ dùng rơi được trong 5s trước tiên.

b. Quãng con đường đồ vật rơi vào giây vật dụng 4 cùng giây trang bị 5.

Hướng dẫn:

a. Quãng đường đồ vật rơi vào 5s đầu:

b. Quãng con đường thiết bị rơi vào 4s đầu:

Quãng con đường trang bị rơi trong giây lắp thêm 5: S = S5 – S4 = 80m

Bài 2: Một vật dụng được thả rơi tự do thoải mái ko vận tốc đầu trường đoản cú chiều cao h so với mặt đất. Cho g = 10 m/s2 . Thời gian trang bị rơi là 6 giây.

a. Tính độ dài h, vận tốc của đồ gia dụng lúc đồ vật chạm đất.

b. Tính quãng con đường đồ vật rơi vào giây ở đầu cuối trước khi đụng khu đất.

Hướng dẫn:

a. Độ cao dịp thả vật:

Tốc độ của thứ Lúc đụng đất: v = g.t = 60 m/s

b. Quãng mặt đường đồ rơi trong 5s đầu:

Quãng con đường đồ gia dụng rơi vào 1s cuối cùng: ΔS = S – S1 = 55 m

Bài 3: Một trang bị rơi thoải mái từ bỏ độ dài 50 m, g = 10 m/s2. Tính:

a. Thời gian đồ dùng rơi 1 m thứ nhất.

b. Thời gian vật dụng rơi được một m cuối cùng.

Xem thêm: Hack Map Aoe Full Rar - Age Of Empires Ii: Hd Edition For Pc Reviews

Hướng dẫn:

a. Thời gian thứ rơi 1 m đầu tiên:


⇒ t1 = 0,45s

b. Thời gian thứ rơi cho mặt đất:

⇒ t = 3,16s

Thời gian đồ vật rơi 49 m đầu tiên:

⇒ t2 = 3,13s

Thời gian thứ rơi 1 m cuối cùng: t’ = t – t2 = 0,03s

Bài 4: Một đồ gia dụng rơi thoải mái trường đoản cú chiều cao h. Biết rằng trong 2s sau cùng thiết bị rơi được quãng con đường bởi quãng lối đi trong 5s trước tiên, g = 10 m/s2.

a. Tìm chiều cao dịp thả thiết bị cùng thời hạn thiết bị rơi.

b. Tìm vận tốc cuả thiết bị thời điểm vừa chạm đất.

Hướng dẫn:

a. Chọn chiều dương phía xuống, gốc toạ độ tại vị trí đồ vật bắt đầu rơi, cội thời hạn cơ hội thứ rơi. Gọi t là thời hạn đồ dùng rơi.

Quãng con đường vật dụng rơi vào t giây:

Quãng con đường đồ gia dụng rơi trong ( t – 2) giây:

Quãng đường thiết bị rơi trong 5s:

Quãng mặt đường đồ dùng rơi trong 2 giây cuối: S2 = S – S1 = S5

Độ cao dịp thả vật: = 252,81 m

b. Vận tốc thời gian vừa đụng đất: v = g.t = 72,5 m/s

Bài 5: Một thứ rơi thoải mái không gia tốc đầu trên địa điểm gồm tốc độ trọng ngôi trường g. Trong giây đồ vật 3, quãng mặt đường rơi được là 24,5 m và tốc độ của đồ dùng Lúc vừa đụng đất là 39,2 m/s. Tính g cùng chiều cao nơi thả đồ vật.

Hướng dẫn:

Quãng con đường đồ vật rơi trong 3 giây:

Quãng mặt đường thứ rơi vào 2s đầu:

Quãng mặt đường vật dụng rơi trong giây trang bị 3: ΔS = S1 – S2

⇒ 24,5 = 4,5g - 2.g

⇒ g = 9,8 m/s2

Ta có: t = v/g = 4s

Suy ra chiều cao lúc thả vật:


B. các bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản không khí, đem g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?

A. 0.05s

B. 0.45s

C. 1.95s

D. 2s

Câu 2: Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự do đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (đem g = 9,8 m/s2) bằng?

A. 9.8 m

B. 19.6 m

C. 29.4 m

D. 57 m

Câu 3: Một vật nhỏ rơi tự vì chưng từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự vị g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trcầu lúc chạm đất là?

A. 5 m

B. 35 m

C. 45 m

D. trăng tròn m

Câu 4: Một vật rơi tự vì tại nơi có g = 10 m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?

A. 6s

B. 8s

C. 12s

D. 10s

Câu 5: Một vật được thả tự vì với vận tốc ban đầu bằng 0 và trong giây cuối cùng nó đi được nửa đoạn đường rơi. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật là?

A. 0.6s

B. 3.4s

C. 1.6s

D. 5s

Câu 6: Một vật được thả rơi tự vì chưng tại địa điểm có g = 10 m/s2. Trong giây thứ hai vật rơi được một đoạn đường?

A. 30 m

B. trăng tròn m

C. 15 m

D. 10 m

Câu 7: Một đồ gia dụng rơi không gia tốc đầu từ độ cao 80 m xuống khu đất. Tìm tốc độ thời gian vừa chạm khu đất với thời gian của thứ trường đoản cú lúc rơi cho tới dịp đụng khu đất.

A. 30 m/s

B. 40 m/s

C. 50 m/s

D. 60 m/s

Câu 8: Một vật rơi không vận tốc đầu tự độ cao 80 m xuống khu đất. Tính quãng mặt đường đồ vật rơi được trong 0,5s trước tiên ,cho g = 10 m/s2

A. 8.5 m

B. 8.25 m


C. 1.5 m

D. 1.25 m

Câu 9: Một thiết bị rơi ko vận tốc đầu trường đoản cú độ cao 80 m xuống đất. Tính quãng đường thiết bị rơi được trong 0,5s ở đầu cuối ,mang đến g = 10 m/s2

A. 18.75 m

B. 18.5 m

C. 16.25 m

D. 16.5 m

Câu 10: Trong 3s ở đầu cuối trước lúc va đất, đồ vật rơi tự do được quãng đường 345 m. Tính thời hạn rơi và độ dài của trang bị cơ hội thả, g = 9,8 m/s2

A. 460 m

B. 636 m

C. 742 m

D. 854 m

Câu 11: Một đồ gia dụng được thả rơi tự do không tốc độ đầu, g = 10 m/s2. Tính đoạn đường đồ dùng đi được vào giây thứ 7.

A. 65 m

B. 70 m

C. 180 m

D. 245 m

Câu 12: Một đồ dùng được thả rơi thoải mái ko gia tốc đầu, g = 10 m/s2. Trong 7s ở đầu cuối đồ dùng rơi được 385 m. Xác định thời gian rơi của đồ gia dụng.

A. 14s

B. 12s

C. 11s

D. 9s

Câu 13: Một thiết bị được thả rơi tự do không vận tốc đầu, g = 10 m/s2. Tính thời hạn quan trọng nhằm thiết bị rơi 45 m cuối cùng

A. 0.25s

B. 0.5s

C. 0.75s

D. 1s

Câu 14: Một thứ rơi tự do thoải mái trong 10s. Quãng đường trang bị rơi trong 2s ở đầu cuối là bao nhiêu? lấy g = 10 m/s2

A. 90 m

B. 180 m

C. 360 m

D. 540 m

Câu 15: Một thứ được thả rơi tự do không gia tốc đầu tự chiều cao h đối với mặt đất. Cho g = 10 m/s2. Tốc độ của vật dụng lúc đụng khu đất là 30 m/s. Tính quãng con đường thứ rơi vào nhị giây đầu.

Xem thêm: Cách Làm Hoa Giấy 3D Đơn Giản, Siêu Đẹp, Làm Backdrop Hoa Giấy Tuyệt Đẹp Trang Trí Sự Kiện

A. trăng tròn m

B. 40 m

C. 50 m

D. 80 m

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đ/án A D B D B C B D A D A D B B A

Mời có tác dụng thêm

Để có hiệu quả cao hơn vào tiếp thu kiến thức, ahtq.vn xin trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Trắc nghiệm Vật lý 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài xích tập Hóa 10 nâng cấp, .... được biên soạn và đăng thiết lập chi tiết.


Chuyên mục: Tin Tức