Tend là gì

  -  

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự ahtq.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Tend là gì

Discussions of underfunding và marginalization as causes of an institutional crisis have sầu tended khổng lồ use the following line of argument.
The carver tends khổng lồ change direction frequently, often crossing his previous marks from another angle.
The only things tending to modify the density of this pattern are variations in the conditions of transport and accessibility.
There were, then, various reasons tending khổng lồ limit the immediate impact of administrative sầu reforms compared with other causes of changes in population levels.
Moreover, rather as substance dualism tends lớn vì, it seems to lớn undermine the causal role of consciousness in, for example, bringing about or influencing actions.
What was clearer was that the range of opinion in the press tended increasingly khổng lồ favour the government.
The fact that it was shown that corporal punishment in a school tended to lớn exacerbate rather than diminish misbehaviour was the principal reason for reform.
In the absence of such a detailed-và repeated-articulation, national security tends not to rise very high on the danh mục of congressional priorities.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên ahtq.vn ahtq.vn hoặc của ahtq.vn University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Luật Bất Thành Văn Trong Kinh Doanh (Tái Bản), 10 Luật Bất Thành Văn Ở Hầu Hết Các Công Ty

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ahtq.vn English ahtq.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Khắc Phục Nhanh Chóng Lỗi Chuột Bị Liệt, Cách Sửa Lỗi Chuột Không Dây Không Hoạt Động

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message