Tactical là gì

     
Tactical weapons are for use over short distances &, especially in the case of nuclear weapons, have a local effect only.

Bạn đang xem: Tactical là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ ahtq.vn.

Xem thêm: Download Dream League Soccer (ViệT HóA) For Android, Dream League Soccer 2016 V3

Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.

Xem thêm: Ký Hiệu Switch Và Hub (Mạng Máy Tính), Phân Biệt Router, Switch Và Hub (Mạng Máy Tính)


a tactical error/mistake They made a tactical error by coming in with an offer that was so unrealistic.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ahtq.vn English ahtq.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức