Silencer là gì

     
<"sailənsə>
*danh từ
 bộ bớt thanh hao (thiết bị làm cho giảm bớt tiếng động xả khí của xe pháo cộ) (như) muffer
 phần tử bớt thanh, máy hãm tkhô cứng (đồ vật làm sút giờ đồng hồ súng nổ)
 (âm nhạc) dòng ngăn giờ đồng hồ (như) muffer

■ bộ giảm âm
catalytic silencer: bộ sút âm xúc tác
engine silencer: cỗ giảm âm đụng cơ
exhaust port silencer: bộ sút âm ống xả
front silencer: bộ giảm âm phía trước
inlet silencer: bộ bớt âm vào
■ bộ giảm thanh
exhaust port silencer: bộ bớt thanh hao ống xả
exhaust silencer: bộ sút thanh hao xả khí
■ bộ tiêu âm
catalytic silencer: cỗ tiêu âm xúc tác
engine silencer: bộ tiêu âm động cơ
exhaust silencer: cỗ tiêu âm xả khí
exhaust silencer: bộ tiêu âm khí xả
inlet silencer: bộ tiêu âm vào
resonance silencer: bộ tiêu âm cùng hưởng
silencer for pipelines: bộ tiêu âm con đường ống
silencer jacket: vỏ bộ tiêu âm
silencer shell: vỏ bộ tiêu âm
suction silencer: cỗ tiêu âm mặt đường hút
suction silencer (sound absorber): cỗ tiêu âm con đường hút
■ bộ triệt âm
■ ống giảm thanh
silencer jacket: vỏ ống bớt thanh
silencer shell: vỏ ống bớt thanh
■ ống pô
Lĩnh vực: xây dựng
■ cỗ giảm
catalytic silencer: bộ bớt âm xúc tác
engine silencer: bộ sút âm hễ cơ
exhaust port silencer: bộ giảm thanh hao ống xả
exhaust port silencer: bộ bớt âm ống xả
exhaust silencer: cỗ sút thanh hao xả khí
exhaust silencer: cỗ giảm thanh
front silencer: cỗ bớt âm phía trước
inlet silencer: bộ bớt âm vào
silencer for pipelines: cỗ giảm mặt đường ống
valve silencer: bộ giảm giờ đồng hồ va xupáp
■ bộ hãm âm
Lĩnh vực: thiết bị lý
■ cấu xả
Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
■ mạch giảm âm
Giải thích hợp VN: Làm mạch khuếch tán thiết bị thu ko làm việc Lúc không tồn tại bộc lộ vào.
Lĩnh vực: điện lạnh
■ trang bị bớt vang
absorption silencer
■ cỗ tiêu âm
absorption silencer
■ ống kêt nạp âm
absorption silencer
■ ống tiêu âm
catalytic silencer
■ bộ biến hóa xúc tác
exhaust silencer
■ cỗ tiêu âm
exhaust silencer
■ hộp sút thanh
exhaust silencer
■ vòi xịt xả
silencer shaft
■ trục cân nặng bằng


Chuyên mục: Tin Tức