Severance là gì

The management have sầu offered employees one week"s severance (pay) for each six months they have sầu worked at the company.


Bạn đang xem: Severance là gì

the act of ending a connection, relationship, etc. or of being separated from a person, place, etc.:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ ahtq.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


Meanwhile, it provides support to lớn cover operating losses to keep the ports open while severances are taking place.
To help the industry we have made a series of stop-gap arrangements khổng lồ enable the board khổng lồ fund those severances.
A substantial amount will be needed for further severances, as there are still substantial surpluses in both ports.
The total provision for severances of all kinds within the £87 million is over £40 million, about half of the total of new money.
Indeed, demands are being made for more redundancies và voluntary severances to reduce that figure still further.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên ahtq.vn ahtq.vn hoặc của ahtq.vn University Press xuất xắc của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Game Sieu Anh Hung Đai Chien, Game Anh Hùng Đại Chiến 7, Choi 7

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ahtq.vn English ahtq.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Chi Tiết Về 2 Hệ Nguyên Tố Của Sát Thủ Blade And Soul, Cách Combo Skill Của Phái Sát Thủ: Blade And Soul

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức