Chúng tôi đã có recovery và root cho lg g3 với android 6

  -