‘lôi báo’: câu chuyện ‘anh hùng thị xã’ và bước lùi của victor vũ

  -