Sẽ không có phần 6 của phim kinh dị ‘final destination’

  -