LUFFY NGÂY THƠ,KẾT NẠP THÀNH VIÊN THỨ 11, NGƯỜI BÙN CARIBOU, 1 CÚ LỪA

  -