"quái vật chimera" nửa người, nửa khỉ hoài thai thành công, sống được 20 ngày

  -