"Quái Vật Chimera" Nửa Người, Nửa Khỉ Hoài Thai Thành Công, Sống Được 20 Ngày

  -