Nokia 1280 mất sóng không dò được mạng đã làm ok

  -