Nội Quy

  -  
Website ahtq.vn là Sảnh chơi vui chơi giải trí cho tất cả những người yêu technology và kiến thức. Là vị trí đem lại phần đông phát âm biết, hầu hết thông tin tiên tiến nhất về technology năng lượng điện tử, năng lượng điện auto, công nghệ lên tiếng, viễn thông cùng công bố lẫn nhau phần nhiều thành tích chuyên môn mới nhất. Để tách phần đông hiểu nhầm đáng tiếc chúng ta vẫn :

Không bàn vấn đề tương quan mang lại thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc tương quan mang lại tôn giáo.
Không công kích cá nhân tuyệt tổ chức triển khai nào.
Không làm chỗ điều đình giao thương mua bán những sản phẩm ko thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu để viết bài yêu cầu bao gồm mối cung cấp dẫn nếu chưa phải là sáng tác của công ty..