Dù Đã 65 Tuổi, Nguyễn Hưng Vẫn Tự Tin Trình Diễn Các Điệu Nhảy Khó

  -