NẾU TANKER ĐỨNG CÁCH LÔI THẦN QUÁ 9M, NÓ SẼ LÀM GÌ?

  -