Bộ máy tính bàn robo chính hãng, ưu đãi tốt nhất, giá rẻ nhất tháng 06/2021

• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Celeron G1610• Tốc độ CPU: 2.8GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB


Bạn đang xem: Bộ máy tính bàn robo chính hãng, ưu đãi tốt nhất, giá rẻ nhất tháng 06/2021

*

Máy tính Desktop ROBO Scholar SE10414 (Intel Celeron G1630 2.8Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Celeron G1610• Tốc độ CPU: 2.6GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB
*

Máy tính Desktop ROBO Scholar SE10914 (Hãng sản xuất Intel Celeron G1610 2.6Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, DVDROM, VGA Onboard, PC DOS, Màn hình 19.5" LCD Led)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Pentium G2030• Tốc độ CPU: 3.0GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB
*

Máy tính Desktop ROBO Scholar SE20414 (Intel Pentium G2030 3.0Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, card VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Pentium Dual bộ vi xử lý Core G2130• Tốc độ CPU: 3.2GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB
*

Máy tính Desktop ROBO Scholar SE30414 (Intel Pentium Dual bộ vi xử lý Core G2130 3.2Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng sản xuất Intel Pentium G3220• Tốc độ CPU: 3.0GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
*

Máy tính Desktop ROBO Master ME00414 (Hãng sản xuất Intel Pentium G32trăng tròn 3.0Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, card đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Không kèm màn hình)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Pentium G3220• Tốc độ CPU: 3.0GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Master ME10414 (Hãng Intel Pentium G32trăng tròn 3.0Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED))
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Pentium G3420• Tốc độ CPU: 3.2GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Master ME20414 (Intel Pentium G34trăng tròn 3.2Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, card VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng sản xuất Intel Chip Core i3-3250• Tốc độ CPU: 3.5GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Master ME30414 (Intel Vi xử lý Core i3-3250 3.5Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, card đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel bộ vi xử lý Core i3-3220• Tốc độ CPU: 3.3Ghz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Angela AE00414 (Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core i3-3220 3.3Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Không kèm màn hình)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Chip Core i3-3220• Tốc độ CPU: 3.3Ghz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Angela AE10414 (Hãng Intel bộ vi xử lý Core i3-32đôi mươi 3.3Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng sản xuất Intel Core i3-3240• Tốc độ CPU: 3.4GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Angela AE20414 (Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core i3-3240 3.4Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Vi xử lý Core i5-3340• Tốc độ CPU: 3.1GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB


Xem thêm: Tải Video Gangnam Style - Gangnam Style Mp3 Or Mp4 Video Free Download

Máy tính Desktop ROBO Angela AE30414 (Hãng Intel Vi xử lý Core i5-3340 3.1Ghz, Ram 2GB, HDD 500GB, DVDROM, VGA Onboard, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Chip Core i5-3470• Tốc độ CPU: 3.2GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Pioneer PE00414 (Hãng Intel Core i5-3470 3.2Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Không kèm màn hình)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core i5-3470• Tốc độ CPU: 3.2GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Pioneer PE10414 (Hãng Intel Chip Core i5-3470 3.2Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, card VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED))
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Vi xử lý Core i5-3570• Tốc độ CPU: 3.4GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Pioneer PE20414 (Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core i5-3570 3.4Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, card đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Không kèm màn hình)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Core i7-3770• Tốc độ CPU: 3.4GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Pioneer PE30414 (Hãng sản xuất Intel Vi xử lý Core i7-3770 3.4Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, đồ họa ASUS EN210 SILENT 1GB, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Chip Core i3-4130• Tốc độ CPU: 3.4GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Victor VE00414 (Hãng sản xuất Intel bộ vi xử lý Core i3-4130 3.4Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, card VGA Onboard, DVDRW, PC DOS, Không kèm màn hình)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Chip Core i3-4130• Tốc độ CPU: 3.4GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Victor VE10414 (Intel Vi xử lý Core i3-4130 3.4Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, card VGA Onboard, DVDRW, PC DOS, Màn hình 19" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Core i5-4430• Tốc độ CPU: 3.0GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Victor VE20414 (Intel Chip Core i5-4430 3.0Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, card VGA Asus EN210 Silent 1GB, DVDRW, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Hãng Intel Vi xử lý Core i7-4770• Tốc độ CPU: 3.5GHz• Dung lượng Ổ cứng: 500GB
Máy tính Desktop ROBO Victor VE30414 (Hãng sản xuất Intel Chip Core i7-4770 3.5Ghz, Ram 4GB, HDD 500GB, đồ họa Asus EN210 Silent 1GB, DVDRW, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: All-in-one (màn LCD)• Dòng CPU: Hãng Intel Pentium G2030• Tốc độ CPU: 3.0GHz• Dung lượng Ổ cứng: 320GB
Máy tính Desktop ROBO All-in-one OE00414 (Hãng Intel Pentium G2030 3.0Ghz, Ram 2GB, HDD 320GB, VGA Onboard, Microsoft Windows 7, Màn hình 18.5")
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Celeron G1630• Tốc độ CPU: 2.8GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB
Máy tính Desktop ROBO Scholar SE10514 (Hãng sản xuất Intel Celeron G1630 2.8Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, card VGA Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Pentium G2030• Tốc độ CPU: 3.0GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB
Máy tính Desktop ROBO Scholar SE20514 (Hãng sản xuất Intel Pentium G2030 3.0Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, VGA Onboard, DVD, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
• Hãng sản xuất: Robo• Kiểu máy: Kiểu Tower• Dòng CPU: Intel Pentium Dual Core G2130• Tốc độ CPU: 3.2GHz• Dung lượng Ổ cứng: 250GB
Máy tính Desktop ROBO Scholar SE30514 (Hãng Intel Pentium Dual Chip Core G2130 3.2GHz, Ram 2GB, HDD 250GB, đồ họa Onboard, DVD, PC DOS, Màn hình 19.5" LED)
Máy tính Desktop ROBO Scholar SE10414 (Hãng Intel Celeron G1630 2.8Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, đồ họa Onboard, DVDROM, PC DOS, Màn hình 19" LED)


Xem thêm: Khắc Chế Urgot Mùa 10 - Cách Khắc Chế Urgot Dtcl

Máy tính Desktop ROBO Scholar SE10914 (Hãng sản xuất Intel Celeron G1610 2.6Ghz, Ram 2GB, HDD 250GB, DVDROM, card đồ họa Onboard, PC DOS, Màn hình 19.5" LCD Led)

Chuyên mục: Tin Tức