Cheat thien menh anh hung

*

+++ Phần xoàn bộ quà tặng kèm theo thêm Khi Donate trên 200.000vào thời hạn khuyến mãi, tác dụng ảo hóa linch thú thành Tiểu Ngộ Không (chỉ biến hóa hình dáng)
*

+++ Phần vàng Tặng Kèm thêm lúc Donate trên 400.000
vào thời gian 3 ngày ưu tiên, chức năng ảo hóa thú cưỡi thành Xích Tinh (biến hóa dáng vẻ cùng tăng tốc độ di chuyển)
*