Manner là gì

     

Trạng từ chỉ cách thức - Adverbsof Manner là gì?

Trạng từ chỉ cách thứcmang lại biết dự việc xảy ra hoặc thực hiện như thế như thế nào. Trạng từ chỉ giải pháp thức bao gồm thể được dùng để trả lời cho các câu hỏi với how.

Bạn đang xem: Manner là gì

Chức năng của trạng từ chỉ bí quyết thức

Trạng từ chỉ biện pháp thức bổ sung ý nghĩa về biện pháp thức diễn ra của hành động xuất xắc sự việc nêu bởi động từ ở vào câu.

Ví dụ:

Tom always drives his oto carelessly.He quickly finished his meal.

Vị trícủa trạng từ chỉ phương pháp thức

Đứng sau động từ chủ yếu và tân ngữ trực tiếp (nếu có).

Ví dụ:

Tom always drives his carcarelessly.She is working happily.

Đứng trước động từ bao gồm.(để nhấn mạnh về bí quyết thức thực hiện hành động)

Ví dụ:

He quickly finished his meal.Shehappilysmiled.

*

Cách thành lậptrạng từ chỉ biện pháp thức

Giữ ngulặng tính từ và thêm đuôi -ly

VD: strict - strictly, careless - carelessly, beautiful - beautifully

Tính từ Trạng từ chỉ bí quyết thức
badbadly
beautifulbeautifully
nicenicely
quickquickly

Biến đổi tính từ trước khi thêm đuôi –ly

Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –ily (easy – easily)Tính từ kết thúc bằng –le: bỏ –e thêm –y (gentle – gently)Tính từ kết thúc bằng –ic: thêm –ally (fantastic – fantastically)Tính từ kết thúc bằng –ll: thêm –y (full – fully)

Các trường hợp ngoại lệ:

Tính từ với trạng từ bao gồm cùng cách viết:fast - fast, late - late, hard- hard, early - earlyTính từ và trạng từ khác biệt hoàn toàn về phương pháp viết:good - well

Ví dụ:

Simon love sầu fast cars. He drives very fast.Don’t work too hard.Luckily I found a phone box quite near.The eagle circle high overhead.She arived right after breakfast.

Lưu ý:Một số từ tận cùng bằng –ly nhưng là tính từ như (adjective) như: friendly (thân thiện), lonely (cô đơn), lovely (đáng yêu), cowardly (yếu nhát), silly (ngớ ngẩn), ugly (xấu xí), likely (giống nhau), v.v. Không thể thành lập trạng từ với những từ này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Mật Khẩu Garena Khi Mất Số Điện Thoại Và Email

Ví dụ:

She gave me a friendly smile.

*

Vị trí của trạng từ chỉ giải pháp thức

Trạng từ chỉ bí quyết thức thường được dùng sau động từ chỉ hành động.

=> Cấu trúc vào câu : S (chủ ngữ ) + V (động từ ) + Adverb of manner (trạng từ chỉ bí quyết thức).

Ví dụ:

He sings nicely.They dance beautifully.

hoặc đứng sau tân ngữ Lúc vào câu tất cả tân ngữ.

Ví dụ:

He gave her the money reluctantly.They speak English well. (They speak well English > Không đặt một trạng từ ở giữa một động từ với một tân ngữ)

Với cấu trúc động từ + giới từ + tân ngữ thì bạn gồm thể đặt trạng từ ở trước giới từ hoặc sau tân ngữ:

Ví dụ:

He looked at me suspiciously.hoặc He looked suspiciously at me.

Nhưng nếu tân ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ, thì bạn cần đặt trạng từ ở trước giới từ.

Ví dụ:

He looked suspiciously at everyone who got off the plane.

Với cấu trúc động từ + tân ngữ, độ nhiều năm của tân ngữ ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của trạng từ. Nếu tân ngữ ngắn, chúng ta bao gồm cấu trúc động từ + tân ngữ + trạng từ như trong phần B. Nếu tân ngữ dài, họ thường đặt trạng từ ở trước động từ.

Xem thêm: Điện Thoại Nokia N9 Cực Đẹp, Giá Cực Tốt, Với Nhiều Ưu, Nokia N9 16Gb

Ví dụ:

She carefully picked up all the bits of broken glass.He angrily denied that he had stolen the documents.They secretly decided to leave the town

Lưu ý: nếu một trạng từ được đặt sau một mệnh đề hoặc một cụm từ thì trạng từ này bổ nghĩa cho động từ vào mệnh đề hoặc cụm từ đó Do đó, nếu di chuyển trạng từ secretly xuống cuối câu vào ví dụ cuối thuộc trên, thì nghĩa của câu này sẽ khác.

Ví dụ:

They secretly decided ... (quyết định là túng thiếu mật)They decided khổng lồ leave sầu the town secretly. (khởi hành được giữ túng thiếu mật)

Các trạng từ chỉ phẩm tính với trí lực của bé người (ví dụ: foolishly, generously, kindly, stupidly, …) lúc được đặt trước một động từ, chỉ rằng hành động đó là foolish/kind/generous, …

Ví dụ:

I foolishly forgot my passport.He generously paid for us all.He kindly waited for me.Would you kindly wait?

Lưu ý: Chúng ta cũng bao gồm thể diễn tả những câu bên trên bằng biện pháp khác:

It was foolish of me to forget.It was kind of hlặng lớn wait.Would you be kind enough khổng lồ wait?

Trạng từ tất cả thể theo sau động từ hoặc theo sau động từ + tân ngữ, nhưng ý nghĩa sẽ bị cố kỉnh đổi:


Chuyên mục: Tin Tức