Tổng Hợp Mã Lệnh Đế Chế, Lệnh Aoe Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

  -