Hub là gì? hub có tác dụng gì? một số so sánh giữa hub và switch

  -