Hello world là gì

     

Dạo này mình muốn test học cái nào đó new bắt đầu. Từ rất lâu rồi thấy đông đảo trang báo rầm rầm pydong dỏng các dạng hình