CÁCH NHẬN BÁU VẬT MIỄN PHÍ TRONG ĐỘT KÍCH, BUG SÚNG CF

  -