Gaki âm dương sư

     
" data-medium-file="https://i1.wp.com/ahtq.vn/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/ahtq.vn/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?fit=120%2C120&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-3018 aligncenter" src="https://i1.wp.com/ahtq.vn/wp-content/uploads/2018/04/Shiki-big-037.png?resize=120%2C120&ssl=1" alt="" width="120" height="120" data-recalc-dims="1" />

Chouchin Obake – Đăng Lung Quỷ – 灯笼鬼Các chương: 1 (gồm 4) và (gồm 2) , 2 (có 4), 3 (tất cả 4), 5 (bao gồm 1), 6 (tất cả 2), 7 (tất cả 1), 9 (bao gồm 5), 13 (tất cả 1), 17 (tất cả 1)

Chương 1 – Amanojaku Midori trước tiên tất cả 2 trong Thường, Chouchin Kozou thứ 2 gồm 2 vào Khó;

Chương thơm 2 – Hakaarashi no Rei thứ hai có 2; Kiseirei thứ nhất bao gồm 2;

Chương thơm 3 – Akajita trước tiên tất cả 2, Heiyo thứ 2 gồm 2;

Chương thơm 5 – monster Kamikui tất cả 1;

Chương thơm 6 – 2 Chouchin Obake từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 7 – Kappage authority thứ 2 có 1;

 Chương 9 – Chouchin Kozou trước tiên bao gồm 3, Chouchin Kozou thứ 2 có một, monster Moucha bao gồm 1;

Cmùi hương 13 – quái dị Kubinashi tất cả 1;

Chương thơm 17 – quái vật Lãnh chúa Arakawa gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 3 bao gồm 2;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 đến 3 từng nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 5 với 7 từng khu vực 1 con;Quý Khách sẽ xem: Gaki âm khí và dương khí sư
Bạn đang xem: Gaki âm dương sư

*

Akajita – Xích Thiệt – 赤舌Các chương: 3 (tất cả 2), 10 (gồm 1), 15 (bao gồm 6), 16 (có 4), 23 (tất cả 6)

Cmùi hương 3 – Akajita đầu tiên có một, Akajita trang bị hai tất cả 1;

Chương 10 – Satori thứ hai có 1;

Chương 15 – Tất cả (trừ Boss) đều phải có 1;

Cmùi hương 16 – Akajita trước tiên có 1, Akajita thứ 2 gồm 2, Akajita vật dụng 3 bao gồm 1;

 Cmùi hương 23 – 2 con Hone Onna mỗi nơi 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 cùng 7 mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 3 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 4 cho 6 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang lại 3 từng chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootengu – Tầng 5 cùng 6 mỗi chỗ 1 con;

*

Amanojaku Aka – Thiên Tà Quỷ Xích – 天邪鬼赤紅鬼 – Quỷ đỏ

拍屁股 – Vỗ đùi Đen đétCác chương: 4 (có 7) cùng (gồm 6) , 5 (có 7), 6 (có 4), 7 (có 2), 11 (bao gồm 4), 13 (có 12), 14 (gồm 12), 15 (tất cả 6)

Cmùi hương 4 – Karakasa Kozou trước tiên có 3, Karakasa Kozou thứ 2 có 1 vào Thường, 2 Amanojaku Aka mỗi chỗ 1 con;

Chương thơm 5 – Norikabe thứ nhất gồm 2, Norikabe thứ hai có 3, 2 Hokigamày từng nơi 1 con;

Chương 6 – 2 Kochosei từng vị trí 2 con;

Chương 7 – quái vật Youko có 2;

Chương thơm 11 – 2 Hitotsume Kozou mỗi nơi 2 con;

 Cmùi hương 13 – 3 Gaki từng nơi 3 con, 3 Karakasa Kozou từng địa điểm 1 con;

 Cmùi hương 14 – 3 Hokigamày từng vị trí 3 con; boss khủng Yumekui tất cả 3;

Chương 15 – 3 Amanojaku Midori từng vị trí 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 2;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou, Hone Onna, Shouzu, với Kyonshi Ani từng vị trí 1 con; Umibouzu có 2

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 6 tất cả 1;
Xem thêm: Tàu Apollo 13 Sau Nửa Thế Kỷ, Kỳ Tích Thoát Hiểm Trở Về Của Apollo 13

*

Amanojaku Midori – Thiên Tà Quỷ Lục – 天邪鬼绿Các chương: 1 (có 4), 2 (gồm 2), 5 (bao gồm 3), 6 (gồm 9), 8 (tất cả 2), 13 (gồm 6), 15 (gồm 3)

Chương 1 – 2 Amanojaku Midori mỗi nơi 1 nhỏ, Chouchin Kozou thứ nhất tất cả 2;

Cmùi hương 2 – quái vật Zashiki tất cả 2;

Chương 5 – Kanko cuối gồm 3;

 Cmùi hương 6 – 2 Amanojaku Ao mỗi khu vực 3 nhỏ, quái dị Kodokushi bao gồm 3;

Cmùi hương 8 – 2 Amanojaku Midori từng nơi 1 con;

Chương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi vị trí 2 con;

Chương thơm 15 – 3 Amanojaku Midori từng vị trí 1 con;

Cmùi hương Ngoại truyện “Hell Agent in training” – boss khủng Kuro Mujou bao gồm 3;

 Phong ấn Yêu khí – Shouzu gồm 8, Gaki gồm 6, Hone Onmãng cầu có 6, Kyonshi Ani bao gồm 4, cùng Sea Monnk tất cả 1;

Phó bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 6 cùng 7 mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 6 tất cả 1;

*

Amanojaku Ki – Thiên Tà Quỷ Hoàng – 天邪鬼黄鼓 – Trống

單眼 – Một mắtCác chương: 3 (tất cả 3), 5 (tất cả 4), 8 (gồm 4), 12 (có 1)

Cmùi hương 3 – 2 Amanojaku Ki từng chỗ 1 bé, Akajita thứ hai tất cả 1;

Cmùi hương 5 – Hokigamày thứ hai bao gồm 2, Kanko trước tiên bao gồm 2;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori mỗi chỗ 2 con;

Chương 12 – Ogumãng cầu trước tiên tất cả 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3, Shouzu có 2, cùng Kyonshi Ani có 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 5 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/6 từng khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở hơi – Tầng 2 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 5 gồm 1;


Xem thêm: Cơ Hội Mua Sắm, Giới Thiệu Sản Phẩm, Cơ Hội Mua Sắm

*

Hokigami – Chửu Thần – 帚神Các chương: 2 (gồm 1), 3 (bao gồm 2), 4 (tất cả 4), 5 (tất cả 2), 6 (gồm 6), 7 (có 4), 8 (tất cả 8), 9 (bao gồm 5), 12 (có 1), 14 (gồm 3)

Chương 2 – Hokigamày có 1;

Chương thơm 3 – Amanojaku Ki thứ nhất bao gồm 2 trong Thường, có một trong Khó;

Chương thơm 4 – 2 Hokigami mỗi vị trí 1 nhỏ, Boss Ame Onmãng cầu gồm 2;

Chương thơm 5 – 2 Hokigangươi từng khu vực 1 con;

 Chương 6 – 2 Chouchin Obake từng khu vực 3 con;

Chương thơm 7 – Koi đầu tiên có một, Koi thứ hai có 3;

Cmùi hương 8 – 2 Momo từng địa điểm 1 nhỏ, Karakasa Kozou thứ nhất tất cả 3, Karakasa Kozou thứ hai bao gồm 2, boss khủng Momo bao gồm 1;

Chương 9 – Tesso trước tiên tất cả 3, Tesso thứ hai bao gồm 2;

Chương 12 – Umibouzu đầu tiên gồm 1;

Chương thơm 14 – 3 Hokigamày từng nơi 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Futakubỏ ra gồm 4, Kuro Mujou tất cả 3, Hone Onna tất cả 4, cùng Kyonshi Ani bao gồm 2;

 Phó phiên bản Bí mật Ootengây ngô – Tầng 1 bao gồm 4, Tầng 2 đến 10 từng vị trí 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 cho 3 từng địa điểm 3 con;Amanojaku Ao – Thiên Tà Quỷ Tkhô nóng – 天邪鬼青Con DiềuCác chương: 2 (có 1), 5 (bao gồm 2), 6 (gồm 2), 8 (tất cả 3), 10 (gồm 4), 11 (có 2)

Chương 2 – boss khủng Zashiki tất cả 1;

Chương thơm 5 – Boss Kamikui gồm 2;

Chương thơm 6 – 2 Amanojaku Ao từng địa điểm 1 con;

Chương 8 – 2 Amanojaku Midori từng vị trí 1 bé, trùm cuối Momo gồm 1;

 Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi khu vực 2 con;

Cmùi hương 11 – boss khủng Momiji bao gồm 2;

Chương thơm nước ngoài truyện “Hell Agent trong training” – 2 Momiji mỗi khu vực 2 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 1 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Futakubỏ ra tất cả 3, Kyonshi Ani tất cả 3, với Umibouzu gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 1 cho 3 bao gồm 4 each, Tầng 4 đến 9 mỗi nơi 3 bé, cùng Tầng 10 bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 mang đến 6 từng vị trí 1 con;

Kiseirei – Ký Sinc Hồn – 寄生魂Các chương: 2 (bao gồm 5), 3 (bao gồm 3), 5 (có 2), 11 (bao gồm 3), 12 (tất cả 1), 16 (gồm 9)

Chương 2 – Hokigami có một, Hakaarashi no Rei thứ nhất bao gồm 2, với 2 Kiseirei mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 3 – quái dị Hououka tất cả 3;

Cmùi hương 5 – 2 Kanko từng chỗ 1 con;

Chương thơm 7 – boss khủng Youko từng địa điểm 1 con;

Chương 11 – Hồn Samurai trước tiên tất cả 3;

Chương 12 – boss khủng Yuki Onmãng cầu bao gồm 1;

 Cmùi hương 16 – 3 bé Akajita, từng bé bao gồm 3;

 Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 mang đến 3 từng khu vực 3 con;

Karakasa Kozou – Đường Chỉ Tán Yêu – 唐纸伞妖Các chương: 4 (tất cả 7), 8 (có 2), 13 (bao gồm 3)

 Chương thơm 4 – Hokigamày thứ hai bao gồm 2 vào Thường (3 trong Khó), 2 Karakasa Kozou mỗi chỗ 1 bé, Amanojaku Aka thứ nhất có một, Amanojaku Aka thứ hai bao gồm 2;

Cmùi hương 8 – 2 Karakasa Kozou mỗi địa điểm 1 con;

Cmùi hương 13 – 3 Karakasa Kozou mỗi vị trí 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Gaki gồm 1;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang lại 3 mỗi địa điểm 1 con, Tầng 4 mang đến 6 mỗi vị trí 3 con;

 Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 2 bao gồm 3;

Hakaarashi no Rei – Đạo Mộ Tiểu Quỷ – 盗墓小鬼Các chương: 2 (bao gồm 5), 12 (tất cả 2), 23 (tất cả 5)

Cmùi hương 2 – Hokigamày có một, 2 Hakaarashi no Rei từng khu vực 1 bé, Kiseirei thứ hai có 2;

Chương thơm 12 – 2 Doujo từng khu vực 1 con;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng nơi 1 con; Boss Kairaishi tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 1 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng một nửa từng địa điểm 1 con;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 1/2/3 từng chỗ 3 con;

 Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 1 có 3;

 Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 từng vị trí 3 con;

Chouchin Kozou – Đề Đăng Tiểu Tăng – 提灯小僧Các chương: 1 (gồm 4), 3 (có 3) cùng (có 4) , 7 (bao gồm 3), 8 (gồm 2), 9 (bao gồm 2), 12 (bao gồm 2), 15 (gồm 3)

Cmùi hương 1 – Amanojaku Midori thứ 2 có 2, 2 Chouchin Kozou từng khu vực 1 con;

Chương 3 – Akajita thứ nhất có 1, Heiyo đầu tiên có một trong Thường (2 trong Khó), Heiyo thiết bị hai gồm 1;

Cmùi hương 7 – 3 Chouchin Kozou mỗi nơi 1 con;

Cmùi hương 8 – monster Momo tất cả 2;

Chương 9 – 2 Chouchin Kozou mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 12 – Doujo trước tiên tất cả 2;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou từng địa điểm 1 con;

 Phong ấn Yêu khí – Gaki bao gồm 3, Futakuđưa ra có 4, Kuro Mujou tất cả 3, cùng Umibouzu bao gồm 4;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1/2 mỗi địa điểm 3 con;Norikabe – Đồ Bích Tu Bì – 涂壁石 – 青苔

Tường ĐáCác chương: 3 (gồm 1), 4 (gồm 9) với (có 10) , 5 (có 4), 6 (có 2), 7 (có 3), 8 (tất cả 5), 11 (có 2), 12 (gồm 3), 14 (có 18)

Cmùi hương 3 – Amanojaku Ki thứ nhất có 1 trong Thường (2 vào Khó);

Chương thơm 4 – Hokigami thứ nhất tất cả 2, Hokigami thứ 2 có 1 trong Thường, Karakasa Kozou thứ hai tất cả 2 trong Thường (3 trong Khó), Amanojaku Aka trước tiên bao gồm 2 trong Thường (3 trong Khó);

Cmùi hương 5 – Norikabe trước tiên có một trong Thường (2 trong Khó), Norikabe thứ 2 có 1, Hokigangươi trước tiên có 2;

Chương thơm 6 – 2 Kochosei mỗi nơi 1 con;

Chương thơm 7 – Kappage authority thứ nhất tất cả 2, quái thú Youko bao gồm 3;

Chương thơm 8 – Momo đầu tiên bao gồm 2, Momo thứ 2 có 3;

Chương 11 – Hitotsume Kozou thứ nhất có 1, Gaki đầu tiên bao gồm 1;

Chương thơm 12 – Umibouzu thứ nhất tất cả 2, Umibouzu thứ hai bao gồm 1;

 Chương 14 – 3 Norikabe từng vị trí bao gồm 6;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có một, Kuro Mujou bao gồm 4;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 5 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 1 mang lại 3 mỗi chỗ 1 con;Hắc Báo – 黑豹Chương 5 – Norikabe trước tiên có 1 trong Thường (không có trong Khó);

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 tất cả 3;Ma Chó – 跳跳犬Chương thơm 1 – Amanojaku Midori trước tiên có 2 vào Khó;

 Cmùi hương 7 – 2 Chouchin Kozou đầu từng vị trí 3 bé, Chouchin Kozou máy 3 có một, Kappage authority cuối có 2;Sanbi no Kitsune – Tam Vĩ Hồ – 三尾狐Cây Anh Đào/Màu Đỏ/Hoa VũCác chương: 6 (gồm 2), 18 (tất cả 6)

Cmùi hương 6 – 2 Kochosei từng nơi 1 con;

Chương 18 – 3 Sanbi no Kitsune Tam Vĩ Hồ mỗi khu vực 2 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 4 tất cả 3;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootengây ngô – Tầng 1 cho 4 từng chỗ 4 bé, Tầng 5/6 từng nơi 3 nhỏ, với Tầng 9 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 7 gồm 1;Zashiki – Tọa Phu Đồng Tử – 座敷童子Quỷ Hỏa/SừngCác chương: 2 (có 1), 7 (có 2), 10 (bao gồm 4), 23 (gồm 4)

Chương thơm 2 – quái vật Zashiki tất cả 1;

Cmùi hương 7 – quái dị Kanko có 2;

Cmùi hương 10 – Satori thứ hai bao gồm 2, Kairaishi thứ 2 gồm 2;

Cmùi hương 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng chỗ 2 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 gồm 2 cùng Tầng 6 tất cả 1;

 Phá Kết giới/PVP – phần lớn từng team phần đa có một đề nghị chưa phải cần sử dụng đến sushi;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 2/6 mỗi địa điểm 1 con;Koi – Lý Ngư Tinh – 鲤鱼精Hồ Nước/Cái ĐuôiCác chương: 7 (bao gồm 7)

 Cmùi hương 7 – Koi trước tiên có 3, Koi thứ 2 có một, Kappage authority trước tiên có một, Chouchin Kozou bên đề nghị có 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2/3/9 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 mang đến 10 từng địa điểm 1 con

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 8/9 bao gồm 2, Tầng 10 từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 đến 6 từng vị trí 1 con;Kyuumei Neko – Cửu Mệnh Miêu – 九命猫Các chương: 1 (tất cả 3), 15 (có 9), 18 (gồm 24)

Cmùi hương 1 – Boss Kyuumei Neko bao gồm 3;

Cmùi hương 15 – 3 Chouchin Kozou mỗi nơi 2 bé, boss khủng Kyonshii Imoto có 3;

 Cmùi hương 18 – 3 Kyuumei Neko từng khu vực bao gồm 6, 3 Sanbi no Kitsune từng địa điểm 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 8 cùng 9 mỗi khu vực 1 con, Tầng 10 bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 mang lại 3 mỗi chỗ 3 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 9 mỗi địa điểm 2 con;Bakedanuki – Li Miêu – 狸猫Các chương: 10 (tất cả 5), 17 (gồm 3)

Cmùi hương 10 – Satori trước tiên tất cả 3, Kairaishi đầu tiên tất cả 2;

Chương 17 – 3 Bakedanuki từng địa điểm 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 9 bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Youtouchi – Tầng 1 mang đến 3 mỗi địa điểm bao gồm 4 nhỏ, Tầng 4 mang lại 10 mỗi nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 7 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengu – Tầng 2 tất cả 3;Kappage authority – Hà Đồng – 河童Hồ Nước/Lá SenCác chương: 7 (có 2), 23 (bao gồm 2)

Chương thơm 7 – 2 Kappage authority từng nơi 1 con;

Chương thơm 23 – 2 Hakaarashi no Rei từng địa điểm 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 cho 10 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 1 mang đến 10 từng nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 8 gồm 5 nhưng mà tầng này khó;

 Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng nơi 3 con;Oguna – Đồng Nam – 童男Cánh/Vũ Y/Hiến TếChương 12 – 2 Ogumãng cầu mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 9 gồm 2;

 Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 1 có 3;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 10 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedở người – Tầng 8 và 9 mỗi chỗ 1 con;Doujo – Đồng Nữ – 童女Cánh/Vũ Y/Bé Gái NhỏCác chương: 3 (tất cả 7) và (tất cả 6) , 11 (bao gồm 1), 12 (tất cả 5)

 Chương 3 – Heiyo thứ nhất tất cả 2 trong Thường (một trong các Khó), Akajita thứ 2 bao gồm 2, Amanojaku Ki thứ hai gồm 3;

Chương thơm 11 – boss khủng Momiji bao gồm 1;

Cmùi hương 12 – Doujo đầu có một, Doujo thứ hai tất cả 3, Ogumãng cầu thứ hai bao gồm 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 2 có 2, Tầng 4 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 1 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 2 có 3;Gaki – Ngạ Quỷ – 饿鬼Các chương: 9 (gồm 3), 11 (bao gồm 4), 13 (gồm 3), 16 (có 3)

Chương 9 – monster Moubố có 3;

Chương 11 – Gaki đầu tiên có một, Gaki thứ 2 tất cả 3;

Chương 13 – 3 Gaki mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 16 – 3 Gaki từng vị trí 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Gaki có 3;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang đến 3 mỗi nơi bao gồm 4, Tầng 4 đến 10 mỗi khu vực 3 con;Kodokushi – Vu Cổ Sư – 巫蛊师Độc/TrùngCmùi hương 6 – Boss Kodokushi có 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 cho 10 mỗi khu vực 1 con;Karasu Teđần độn – Nha Thiên Cẩu – 鸦天狗Naginata/Cánh

Mặt NạCác chương: 3 (có 2), 9 (tất cả 4), 12 (gồm 6), 17 (tất cả 3), 18 (có 3)

Chương 3 – 2 Akajita mỗi chỗ 1 con;

Cmùi hương 9 – 2 Yamausagi mỗi địa điểm 1 nhỏ, Boss Moubố có 2;

 Chương thơm 12 – Umibouzu sản phẩm công nghệ nhì gồm 2, 2 Oguna mỗi vị trí 2 nhỏ (các duy nhất 4 nhỏ nếu Oguna sử dụng skill hồi sinh);

Chương thơm 17 – 3 Karasu Tengốc mỗi vị trí 1 con;

Chương thơm 18 – quái nhân Ootegàn tất cả 3;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 6 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 gồm 2 cùng Tầng 9 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6/7 từng chỗ 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 cho 9 từng địa điểm 3 con, Tầng 10 bao gồm 5;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 gồm 4;

Phó bạn dạng Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 5 gồm 4;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 3 có 2;Kamikui – Thực Phát Quỷ – 食发鬼Các chương: 5 (tất cả 1), 10 (gồm 2), 21 (tất cả 3)

Chương thơm 5 – monster Kamikui có 1;

Cmùi hương 10 – quái nhân Shuten Doji có 2;

Chương thơm 21 – 3 Kamikui mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 7 gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 3 tất cả 3;Hotarugusa – Huỳnh Thảo – 萤草Bồ Công Anh

 Ngự Hồn Nghiệp Nguim Hỏa – từng tầng gồm 4;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 cùng 9 từng vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 4/9 mỗi khu vực 1 bé, Tầng 10 gồm 3;

Mảnh khế ước – Hotarugusa bao gồm 3;

Phá Kết giới/PvPhường – hay gặp sống người đùa level thấpHồn Samurai – 武士之灵Chương 11 – 2 Hồn Samurai từng vị trí 1 con;

Chương thơm 12 – quái thú Yuki Onna có 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 3 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 3 bao gồm 3;Kyonshii Imokhổng lồ – Khiêu Khiêu Muội Muội – 跳跳妹妹Các chương: 12 (gồm 1), 15 (tất cả 1)

 Chương 12 – monster Yuki Onna có một, và hoàn toàn có thể phục sinh Kyonshi Ani;

Cmùi hương 15 – quái nhân Kyonshii Imokhổng lồ tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 9 tất cả 1;

Heiyo – Binc Dũng – 兵俑Binc Giáp

Hóa ĐáCác chương: 3 (tất cả 2), 10 (có 1), 21 (gồm 3)

Cmùi hương 3 – 2 Heiyo từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 10 – boss khủng Shuten Doji có 1;

Cmùi hương 21 – Enenra thứ 2 có 1, Kamikui thứ 2 và 3 mỗi khu vực 1 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Hydra (Orochi) Tầng 2 có 1, Phó phiên bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa gồm 1;

Phá Kết giới/PVP – Hay chạm chán sinh sống người nghịch trung bình trung;

Phó phiên bản Bí mật Kappa – Tầng 4 và 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 gồm 4;Ushi no Toki – Sửu Thì Chi Nữ – 丑时之女Người Rơm/Trù ẾmCác chương: 10 (có 2), 21 (tất cả 7)

Chương 10 – 2 Ushi no Toki mỗi địa điểm 1 con;

Chương thơm 21 – Kamikui đầu có 3, Kamikui thứ 2 và 3 từng nơi 2 con;

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 bao gồm 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 cùng 7 từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 4 với 9 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 mỗi địa điểm 2 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 4 cho 6 từng chỗ 1 con;Hitotsume Kozou – Độc Nhãn Tiểu Tăng – 独眼小僧Mắt/Phật Thạch

Mắt/Sư Thầy

Kyên ổn Cang KinhCác chương: 11 (có 5) cùng (bao gồm 7)

 Chương 11 – Hồn Samurai thứ hai có 3, 2 Hitotsume Kozou từng vị trí 1 con vào Thường (từng vị trí 2 trong Khó);

Phó bản Ngự hồn – Tầng 1 tháng 5 từng nơi 1 con;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 mang đến 10 mỗi vị trí 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Ootengu – Tầng 4 bao gồm 1;Tesso – Thiết Thử – 铁鼠Các chương: 9 (tất cả 6)

Chương 9– Tesso đầu có một, Tesso thứ 2 tất cả 2, Chouchin Kozou thứ hai bao gồm 2, Yamausagi thứ hai tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Quái Xu bao gồm 16 (Nkhô hanh độc nhất vô nhị là từ bỏ bắt cặp trong menu Tổ đội);

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 1 mang lại 3 tất cả 1;Shouzu – Tiêu Đồ – 椒图Quạt/Nước

Vỏ Sò/ĐuôiCác chương: 22 (bao gồm 1)

Chương thơm 22 – quái vật Jorogumo có 1;

 Ecounter – Shouzu gồm 3;

Phá Kết giới/PVP.. – không tốt gặp;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 6 mang đến 8 mỗi vị trí 1 nhỏ, Tầng 9/10 từng tầng bao gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8/10 từng vị trí 2 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 8 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 7 tất cả 1;

Ame Onna – Vũ Nữ – 雨女Khóc/Mưa/DùCác chương: 4 (có 1)

Chương 4 – monster Ame Onna bao gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 6 bao gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 3 có 3;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 6 gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 1 đến 10 mỗi tầng 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 7/9 mỗi tầng 1 con;Kanko – Quản Hồ – 管狐Các chương: 5 (bao gồm 3), 7 (tất cả 2), 11 (bao gồm 4)

Cmùi hương 5 – Kanko đầu tất cả 2, Kanko thứ 2 tất cả 1;

Chương thơm 7 – 3 Chouchin Kozou từng vị trí 1 con;

Cmùi hương 11 – Hitotsume Kozou thứ hai có 1, Gaki đầu tất cả 2, Gaki thứ hai tất cả 1;

Chương ngoại truyện”Hell Agent in training” – 3 Koroka (Cổ Lung Hỏa – 古笼火) từng địa điểm có 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 bao gồm 1;

 Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 1 mang đến 3 mỗi khu vực gồm 4 bé, Tầng 4 mang đến 10 từng chỗ 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 gồm 5 nhưng lại khó;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 có 3;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 3 gồm 3;Yamausagi – Sơn Thố – 山兔Các chương: 9 (gồm 7), 13 (có 1), 16 (có 3), 17 (tất cả 1), 23 (tất cả 9)

 Cmùi hương 9 – Yamausagi đầu tất cả 4, Yamausagi thứ hai tất cả 3;

Chương 13 – quái nhân Kubinashi tất cả 1;

Chương 16 – 3 Gaki mỗi nơi 1 con;

Chương 17 – trùm cuối Lãnh chúa Arakawa có 1;

Chương thơm 23 – 3 Moucha từng địa điểm 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 7 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 5 bao gồm 4;

PVP/Phá Kết giới – Thường gặpKochosei – Hồ Điệp Tinc – 蝴蝶精Trống Tay

Khả ÁiChương 6 – 2 Kochosei từng nơi 1 con;

Chương 8 – trùm cuối Momo tất cả 2;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3/8 từng vị trí 1 nhỏ, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa có 1;

 Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 2 gồm 3, Tầng 4/5 mỗi khu vực 1 con;

Phó bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 7 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 bao gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang đến 6 từng nơi 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 từng chỗ 1 con;Yamawaro – Sơn Đồng – 山童Thạch Chùy

Quái LựcCác chương: 8 (có 1), 16 (có 6)

Chương thơm 8 – Karakasa Kozou thứ hai bao gồm 1;

Chương thơm 16 – 3 Gaki mỗi địa điểm bao gồm 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 1 gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

 Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 2 có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ootedại – Tầng 3 bao gồm 3;Kubinashi – Vô Thủ – 首无Các chương: 13 (bao gồm 3), Ngoại truyện 1 (bao gồm 4) cùng (gồm 6)

Cmùi hương 13 – Gaki cuối có 1. Karakasa Kozou cuối có một, quái vật Kubinashi tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 3 có 2;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 bao gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 2 bao gồm 3;

 Phó bạn dạng Bí mật Ootedở hơi – Tầng 1 có 3;Satori – Giác – 觉Các chương: 10 (bao gồm 4), 11 (gồm 2)

Chương thơm 10 – 2 Satori từng nơi 1 con, 2 Kairaishi mỗi khu vực 1 con;

Cmùi hương 11 – boss khủng Momiji gồm 2;

Chương thơm nước ngoài truyện “Hell Agent vào training” – 2 Momiji từng nơi 3 con;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 10 bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 1 gồm 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 4 bao gồm 3;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 4 mang lại 6 mỗi khu vực 3 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 1 đến 3 mỗi khu vực 3 con;Jikigaeru – Tkhô nóng Oa Từ Khí – 青蛙瓷器Xúc Xắc/Hũ

Gian LậnCác chương: 4 (tất cả 1)

Chương 4 – trùm cuối Ame Onna có 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 tất cả 3;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onmãng cầu – Tầng 10 có 5 tuy thế hết sức khó;

Phó bạn dạng Bí mật Ooteđần – Tầng 3 tất cả 1;Yuki Onmãng cầu – Tuyết Nữ – 雪女Các chương: 8 (tất cả 2), 12 (tất cả 4)

Chương thơm 8 – 2 Sakura mỗi khu vực 1 con;

 Cmùi hương 12 – 2 Doujo từng địa điểm 1 bé, quái thú Yuki Onmãng cầu gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 6 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 6 tất cả 4;

Inugamày – Khuyển Thần – 犬神Gâu Gâu

Thủ HộCác chương: 10 (có 2), Ngoại truyện 1 (gồm 9)

 Chương 10 – Satori thứ 2 có một, Kairaishi thứ 2 có 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 8 đến 10 mỗi khu vực 1 con;Hone Onmãng cầu – Cốt Nữ – 骨女Đầu Lâu

Oán HậnCác chương: 10 (bao gồm 2), 11 (bao gồm 1), 13 (gồm 1), 17 (gồm 1), 23 (bao gồm 2)

Chương 10 – monster Shuten Doji có 2;

Chương 11 – quái thú Momiji gồm 1;

Chương 13 – quái thú Kubinashi tất cả 1;

Chương 17 – quái nhân Lãnh chúa Arakawa tất cả 1;

Cmùi hương 23 – 2 Hone Onna mỗi khu vực 1 con;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 có 1, Tầng 6 có 2;

Phong ấn Yêu khí – Hone Onna có 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ame Onna – Tầng 4 gồm 4;Umibouzu – Hải Phường Chủ – 海坊主Biển/Râu/TrượngCác chương: 12 (2)

Chương 12 – 2 Umibouzu từng nơi 1 con;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 3 tất cả 1;

 Phong ấn Yêu khí – Umibouzu có 3;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 8 có 3;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 4 mang lại 6 mỗi địa điểm 1 con, Tầng 8 tất cả 5;Kyonshi Ani – Khiêu Khiêu Ca Ca – 跳跳哥哥Nến/Quan TàiCác chương: 10 (bao gồm 1), 12 (tất cả 2)

Chương 10 – quái dị Shuten Doji bao gồm 1;

Chương thơm 12 – quái thú Yuki Onmãng cầu bao gồm 2;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Momiji – Tầng 2 bao gồm 1;

 Phong ấn Yêu khí – Kyonshi Ani bao gồm 3

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 2 tất cả 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 4 đến 6 từng nơi 1 con;Kairaishi – Khôi Lỗi Sư – 傀儡师Hình Nhân/Thao TúngCác chương: 10 (bao gồm 4), 23 (tất cả 2)

 Cmùi hương 10 – 2 Ushi no Toki từng chỗ 1 con, 2 Kairaishi mỗi địa điểm 1 con;

Chương thơm 23 – trùm cuối Kairaishi gồm 2;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 5 có 1Momiji – Quỷ Nữ Hồng Diệp – 鬼女红叶美麗的女妖怪 – A beautiful fairy

身上的飾品 – AccessoriesCác chương: 11 (gồm 2)

Chương thơm 11 – Boss Momiji có 2;

 Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 1 đến 10 mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5 bao gồm 1;Hangan – Phán Quan – 判官Các chương: 16 (gồm 1)

Chương thơm 16 – monster Hangan có 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 8 có 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Ame Onna – Tầng 7 có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 7 gồm 3, 8 mang đến 10 mỗi khu vực có 2;Sakura – Anh Hoa Yêu – 樱花妖Các chương: 8 (bao gồm 3)

 Chương thơm 8 – 2 Sakura từng vị trí 1 bé, trùm cuối có 1;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 5/10 mỗi chỗ 1 con;

Phó bản Bí mật Youtouđưa ra – Tầng 6 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 6 gồm 1;Yumekui – Thực Mộng Mô – 食梦貘Chuông/Ác MộngCác chương: 14 (tất cả 6)

 Cmùi hương 14 – Norikabe cuối có một, monster Yumekui có 5;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 có 2, Tầng 9 có 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 7 gồm 1;Hououka – Hỏa Phượng Hoàng – 凤凰火Các chương: 3 (gồm 1), 20 (có 1)

Chương thơm 3 – quái thú Hououka bao gồm 1;

Chương đôi mươi – Hannya thứ hai tất cả 1;

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 4 và 7 cho 10 từng chỗ 1 con;

Phong ấn Yêu khí – Hououka gồm 3;Momo – Đào Yêu – 桃花妖花 – Flower

舞 – DanceCác chương: 8 (gồm 1)

Chương 8 – quái vật Momo bao gồm 1;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 3 gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 6/10 mỗi nơi 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 8 cho 10 từng địa điểm 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có 1, Tầng 10 gồm 2;

Phó phiên bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 có 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8 có 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 8 gồm 2, 9 tất cả 1;Moutía – Mạnh Bà – 孟婆Bát/Cầm

Nha NhaCác chương: 9 (tất cả 2), 23 (bao gồm 3)

Cmùi hương 9 – quái vật Moubố tất cả 2;

Cmùi hương 23 – Cả 3 Moutía từng nơi 1 con;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 5 bao gồm 2, Tầng 6 bao gồm 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 5 có 1;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 7 có một, 8 gồm 2, 9/10 mỗi khu vực 3 con;Kyuuketsuhime – Hấp Huyết Cơ – 吸血姬Dơi/MáuCác chương 21 (có 4), 22 (bao gồm 1)

Cmùi hương 21 – 2 Kyuuketsuhime, quái nhân Hotarugusa từng vị trí 1 con;

Chương 22 – quái thú Jorogumo gồm 1;

Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1;

Phá Kết giới/PVPhường – Không phổ biến;

 Phó bạn dạng Bí mật Momiji – Tầng 7 gồm 2, Tầng 10 bao gồm 1;

Phó bản Bí mật Kappa – Tầng 8 gồm 2;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 10 gồm 5 but the fight is Khó;

Phó bản Bí mật Ootelẩn thẩn – Tầng 10 gồm 5;

Phó bản Bí mật Ubume – Tầng 10 bao gồm 2;Kuro Mujou – Quỷ Sứ đọng Hắc – 鬼使黑Lưỡi Hái/Đoản Đao/Minch GiớiCác chương: 16 (có 1)

Cmùi hương 16 – trùm cuối Hangan tất cả 1;

Phó bản Ngự hồn – Tầng 4 bao gồm 1;

Phong ấn Yêu khí – Kuro Mujou tất cả 3;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 7 tất cả 1;

 Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 có 3;Shiro Mujou – Quỷ Sđọng Bạch – 鬼使白Minc Giới/Trắng

Đoạt MệnhCác chương: 16 (gồm 1)

Chương 16 – boss khủng Hangan bao gồm 1;

 Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 tất cả 1;

Phó phiên bản Bí mật Youtouchi – Tầng 7 tất cả 1;

Phó bản Bí mật Kappage authority – Tầng 6 bao gồm 3;

Phó bản Bí mật Ame Onna – Tầng 9 có 2 tuy vậy nặng nề đánh;

Phó bản Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 6 tất cả 2;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 6 có 1;Kamaitabỏ ra – Liêm Dứu – 镰鼬Chùy/Đinch Ba/RìuPhó phiên bản Ngự hồn – Tầng 5 tất cả 1;

Phá Kết giới/PVP. – Hay gặp;

Phó bạn dạng Bí mật Kappage authority – Tầng 4 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootedại – Tầng 7/8 từng nơi 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 9 bao gồm 1;

Chương thơm 18 Kamaitađưa ra tất cả 14 nhỏ (Khuyên ổn chọn bởi phần ttận hưởng tất cả cả Mảnh Thức thần);Youko – Yêu Hồ – 妖狐Thư Sinh/Mặt NạCác chương: 7 (có 2)

Cmùi hương 7 – quái vật Youko tất cả 2;

 Phó phiên bản Ngự hồn – Tầng 2 có 1, Phó bản Nghiệp Nguyên Hỏa gồm 1;

Phó bản Bí mật Youtouchi – Tầng 10 gồm 2;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9/10 mỗi địa điểm 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Ootengớ ngẩn – Tầng 8 tất cả 5;

Ootengây ngô – Đại Thiên Cẩu – 大天狗Lông Vũ/Sáo/QuạtCác chương: 15 (bao gồm 1), 18 (tất cả 2)

Chương thơm 15 – Chouchin Kozou cuối tất cả 1;

Chương thơm 18 – Sanbi no Kitsune thứ nhất có 1, monster Ootedại dột tất cả 1;

Phó bạn dạng Ngự hồn – Tầng 4 có một, Tầng 10 tất cả 2;

 Phá Kết giới/PVPhường – Khá phổ biến;

Phó bạn dạng Bí mật Youtoubỏ ra – Tầng 8 cho 10 mỗi vị trí 1 con;

Phó bạn dạng Bí mật Kappa – Tầng 9 gồm 1;

Phó bản Bí mật Lãnh chúa Arakawa – Tầng 10 gồm 1;

Phó bản Bí mật Ootengu – Tầng 8/9 có 2, các tầng không giống từng khu vực 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ubume – Tầng 4 bao gồm 1;

Shuten Doji – Tửu Thôn Đồng Tử – 酒吞童子Các chương thơm 10 (2) , 22 (1)

Cmùi hương 10 – boss khủng Shuten Doji bao gồm 2;

Cmùi hương 22 – quái dị Jorogumo gồm 1

 Phó bản Ngự hồn – Tầng 7/10 bao gồm 1;

Phá Kết giới/PVPhường – hên xui;

Phó bản Bí mật Momiji – Tầng 7 mang lại 10 mỗi chỗ 1 con;

Phó phiên bản Bí mật Ootengốc – Tầng 9 gồm 1;

Phó bạn dạng Bí mật Ubume – Tầng 8 bao gồm 2;Enma – Diêm Ma – 阎魔Mây/Minc Giới Phó bản Ngự hồn – Tầng 6 có 1;

Phó phiên bản Bí mật Kappage authority – Tầng 9 tất cả 1;Lãnh chúa Arakawa – Hoang Xuyên ổn Chi Chủ – 荒川之主Cmùi hương 17 – quái thú Lãnh chúa Arakawa có 1;


Chuyên mục: Tin Tức