Cửu bình

     

Trong xuyên suốt rộng 80 năm sống thọ của bản thân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang không dứt để bôi lên phần đa đồ vật bởi vu oan giáng họa, chiến tranh, lừa dối, độc tài, làm thịt chóc cùng khủng bố. Bằng đấm đá bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống với tín ngưỡng, hủy diệt ý niệm luân lý và cấu trúc làng hội. Yêu thương và hoà bình vào công bọn chúng được Đảng núm bằng thù hận cùng chống chọi. Thuận Ttách thuận Đất thuận Tự nhiên được Đảng cố kỉnh bởi tự phụ từ bỏ đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức buôn bản hội cũng như những nhân tố sinh thái xanh đã chính vì như thế cơ mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến rủi ro khủng hoảng nghiêm trọng mang đến dân tộc Nước Trung Hoa cũng tương tự trái đất hôm nay. Tất cả đại tai nạn đáng tiếc ấy rất nhiều bởi vì Đảng Cộng sản hoạch định, tổ chức triển khai, khống chế mà lại có mặt.

Cliông xã vào góc bên trên nên (3 gạch men ngang) để xổ ra cục bộ đoạn phim trong danh sách.
Bạn đang xem: Cửu bình


https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%201%20-%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20c%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n%20l%C3%A0%20g%C3%AC.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%202%20-%20%C4%90CSTQ%20xu%E1%BA%A5t%20sinh%20nh%C6%B0%20th%E1%BA%BF%20n%C3%A0o.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%203%20-%20%C4%90CSTQ%2C%20m%E1%BB%99t%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%83%20b%E1%BA%A1o%20ng%C6%B0%E1%BB%A3c.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%204%20-%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20c%E1%BB%99ng%20s%E1%BA%A3n%2C%20m%E1%BB%99t%20l%E1%BB%B1c%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20ph%E1%BA%A3n%20v%C5%A9%20tr%E1%BB%A5.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%205%20-%20Giang%20Tr%E1%BA%A1ch%20D%C3%A2n%20v%C3%A0%20%C4%90CSTQ%20c%C3%A2u%20k%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%9Bi%20nhau%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%206%20-%20%C4%90CSTQ%20ph%C3%A1%20ho%E1%BA%A1i%20v%C4%83n%20ho%C3%A1%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c.mp3


Xem thêm: Khám Phá Ý Nghĩa Số 0 Là Gì? Số Đuôi 00 Có Ý Nghĩa Gì Số Đuôi 00 Có Ý Nghĩa Gì

https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%207%20-%20%C4%90CSTQ%2C%20m%E1%BB%99t%20l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20%C4%91%E1%BA%A7y%20gi%E1%BA%BFt%20ch%C3%B3c.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%208%20-%20%C4%90CSTQ%2C%20m%E1%BB%99t%20t%C3%A0%20gi%C3%A1o%20v%E1%BB%81%20b%E1%BA%A3n%20ch%E1%BA%A5t.mp3
https://filedn.eu/laEmYtxEKYhk29OB9g34pD8/SHARE%20ONLINE%20VI/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%20%E2%80%93%209%20B%C3%A0i%20B%C3%ACnh%20Lu%E1%BA%ADn%20V%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20C%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n/C%E1%BB%ADu%20B%C3%ACnh%209%20-%20%C4%90CSTQ%20v%E1%BB%9Bi%20b%E1%BA%A3n%20t%C3%ADnh%20l%C6%B0u%20manh.mp3

FULL VIDEO – EBOOK LINK 1LINK 2LINK 3

FULL AUDIO – EBOOK LINK 1LINK 2LINK 3LINK 4

9binh.com / epochtimes.com


Share this...
*

*

*Xem thêm: " Lắc Chân Titan, Bán Bỏ Sỉ Lắc Chân Titan Đẹp Giá Sỉ Rẻ Hcm

*


Chuyên mục: Tin Tức