Nhạc niệm chú phật mẫu chuẩn đề thần chú

     
Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã klặng xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát nhiều nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,Cu chi nđộ ẩm,Ðát điệt tha.Án,Chiết lệ nhà lệ Chuẩn-Ðề,Ta bà ha.Quý khách hàng đã xem: Chụ chuẩn chỉnh đề mp3

Thầy Thích Trí Thoát tụng Chụ Chuẩn Đề (crúc vật dụng 4 vào bài 10 chụ bên dưới, địa chỉ 1 phút ít 20)

*

Watch this video clip on YouTube

Phật dạy: “Nếu mong biết pháp này thành hay là không thành, phải y pháp tụng chú, mãn đầy đủ 7 ngày, tức khắc vào nằm mê mộng thấy Phật và Bồ Tát ban đến hoa trái, mồm ói ra trang bị black, sau lại nạp năng lượng trang bị white, tức biết chiến thắng.

Bạn đang xem: Nhạc niệm chú phật mẫu chuẩn đề thần chú

Phật dạy: “Đà La Ni này có gia thế rất to lớn, chí tâm tụng trì quyết bắt buộc từ bệnh. Có công năng khiến cây khô phạt sanh hoa, trái, huống gì nhũng trái báo sinh sống thế gian. Nếu thường xuyên trì tụng thì thủy, hỏa, nội chiến, oán thù gia độc dược số đông không hại. Nếu người bị quỷ thần làm cho bịnh chết, kiết ấn tụng crúc này 7 biến hóa, đem ấn, ấn vị trí tại ngực mọi khiến sống quay trở lại. hộ gia đình, item ở không yên, bị quỷ thần tạo họa, trì chụ, crúc vào bốn hòn đất, lấy trấn 4 phía thì ngay tức thì đi.

Phật dạy: “Nếu bạn vào lục thân không hòa, không nghĩ tình thương thơm nhau, bắt buộc y pháp tụng chú hướng tới lục thân thì được hòa hợp nghe tên thấy thân phần đa được hoan tin vui. Phàm cầu câu hỏi gì cũng ưng ý toại chổ chính giữa. Huống người trai giới không thiếu, tuyệt nhất trung tâm tkhô nóng tịnh y pháp tụng trì, thì cố định đưa thân này tức chứng Bồ Đề đã đạt được công lực.

Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến cho hai vị Thánh hay theo tín đồ kia, kẻ làm sao tất cả Tâm niệm thiện tại ác, hồ hết mỗi từng thông báo phía 2 bên tai bạn kia khá đầy đủ.Nếu gồm người vô phước vô tướng mạo cầu quan liêu không tán thành, nghèo cùng khốn khổ, bức bách hay tụng Chụ này đang khiến cho hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan lại vị quyết được xứng toại. ”

Trong Tnhân từ Tông, truyện Ðăng Lục tất cả dẫn tích bạn xưa: “Cu Chi chỉ niệm Tam Hành Chụ, nhưng mà được lừng danh hơn fan. Vì thế cho nên Chuẩn Ðề Thần Chụ rất thù thắng linc diệu.

Xem thêm: Ngá»± ThầN Sæ° Vtc - File:Ao Ngu Than On Postcard Dated 1904

Nếu cầu Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; cầu phái mạnh thiếu nữ lại được nam nữ giới.

Phàm tất cả sngơi nghỉ cầu, hầu hết được xứng lòng và toại nguyện, như thể Ngọc Nhỏng Ý; tất cả tùy Tâm bạn muốn. Hơn nữa, tụng Crúc này hay để cho những Quốc Vương, Ðại Thần với Tđọng Chúng hầu hết sinh lòng thương cảm, thảy số đông hoan hỷ. Người tụng Chụ này, xuống nước không chết chìm, nạn lửa tất yêu đốt, độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc cùng Ác Long, trúc, các loài Quỷ Mị đều cấp thiết sợ hãi.

Xem thêm: Dragon Ball Z - Page Not Found &Bull Instagram

Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, tốt nhất trung ương tinc phải, thì công lực nói quan yếu không còn. Kính Đàn pháp này sẽ không được cho những người khác thấy trường hợp thấy thì ko xuất sắc, mất linc nghiệm, không được thành tựu thỏa mãn. Pháp này rất cần được bí mật, ko được tuyên ổn nói, hãy từ bản thân chứng biết. Tùy ý mong muốn cầu quyết được thành tựu thọ tận hưởng được mẫu vui nhiệm mầu thù thắng”.


Chuyên mục: Tin Tức