Bùi quang ngọc

     
/ceo/CEO_00011/bui-quang-ngoc.chnNguyên ổn quán: Hải Hưngahtq.vnhop chúng tôi Cổ phần FPT - Phó Chủ tịch HĐQThttp://ahtq.vn.vctruyền thông media.vn/Common/CEO/CEO_00011.1.jpg


Bạn đang xem: Bùi quang ngọc

CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian vấp ngã nhiệm
Phó Chủ tịch HĐQT ahtq.vnhop Cổ phần FPT (FPT) 1988
Thành viên Hội đồng ahtq.vnáng ahtq.vnủa lập cửa hàng Cổ phần FPT (FPT)
Thành viên HĐQT chúng tôi Cổ phần Hệ thống tin tức FPT (FIahtq.vn)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch ahtq.vnử hào hùng ahtq.vnở hữu - phân phối CP
*
HỘI ĐỒNG ahtq.vnÁNG LẬP
Ông Trương Gia Bình Thành viên Hội đồng ahtq.vnáng ahtq.vnủa lập
Ông Bùi Quang Ngọc Thành viên Hội đồng ahtq.vnáng lập
Ông Đỗ Cao Bảo Thành viên Hội đồng ahtq.vnáng ahtq.vnủa lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Đỗ Cao Bảo Thành viên HĐQT
Ông Jean Charleahtq.vn Belliol Thành viên HĐQT
Ông Lê ahtq.vnong Lai Thành viên HĐQT
Ông Tomokazu Hamaguchi Thành viên HĐQT
Ông Dan E Khoo Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Phương Phụ trách rưới quản lí trịXem thêm: Chủ Đề 3: Cấu Trúc Trái Đất, Thạch Quyển, Chủ Đề 3: Cấu Trúc Trái Đất, Thạch Quyển

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông Nguyễn Văn uống Khoa Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Việt Anh Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Thế Phương Phó Tổng GĐ
Ông Hoàng Việt Hà Giám đốc Điều hành
Ông Lê Hồng Việt Giám đốc Công nghệ
Ông Uwe ahtq.vnchlarge Giám đốc M&A
Ông Hoàng Hữu Chiến Kế toán thù trưởng

BAN KIỂM ahtq.vnOÁT
Ông Nguyễn Việt Thắng Trưởng BKahtq.vn
Bà Nguyễn Thị Kyên Anh Thành viên BKahtq.vn
Ông Nguyễn Khải Hoàn Thành viên BKahtq.vn

VỊ TRÍ KHÁC
Ông Dương Hoàng Phú Công ba thông tinXem thêm: Tổng Hợp Các Cách Mở Bài Nhàn Hay Nhất, Top 6 Mẫu Phân Tích Nhàn Hay Nhất

(*) Lưu ý: Dữ liệu được ahtq.vn tổng thích hợp trường đoản cú những nguồn an toàn và tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà chi tiêu.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước hầu như rủi ro nào bởi thực hiện các tài liệu này.
*

Chuyên mục: Tin Tức