Assimilate là gì

     
Another hypothesis is that "Getae" & "Daci" are Iranian names of two Iranian-speaking Scythian groups that had been assimilated inlớn the larger Thracian-speaking population of the later "Dacia".

Bạn đang xem: Assimilate là gì


Giả thuyết không giống là "Getae" cùng "Daci" là hai cái brand name Iran của nhì team Scythia, hầu như người dân nói tiếng Iran, đã trở nên đồng hóa vào đội cư dân béo nói giờ đồng hồ Thracia sau đây được hotline là "Dacia".
The issues included the legal and economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas and segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation and Jewish Enlightenment.
Các sự việc bao hàm sự tàn tật của người Do Thái thích hợp pháp cùng kinh tế (ví như hạn ngạch ốp của tín đồ Do Thái và sự phân chia), sự đồng hóa của tín đồ Do Thái, sự giải pchờ Do thái cùng Do Thái Giác ngộ.
The next part of the symposium stressed the need for study, not casual reading, if we are going khổng lồ assimilate “solid food.”
Phần tiếp theo của bài bác diễn tả kết hợp nhấn mạnh nhu cầu giao lưu và học hỏi, không phát âm một bí quyết hời hợt, nếu chúng ta mong muốn hấp thu “đồ-ăn đặc”.
White và White (1985) concluded that at a higher spatial frequency the grating of White"s illusion could be described by brightness assimilation.
Hai nhà công nghệ White (1985) kết luận rằng, sinh hoạt tần số không khí cao hơn nữa, ảo hình ảnh White hoàn toàn có thể được trình bày bởi sự đồng hóa ánh sáng.
Today, the Kecik Wong Gedang Wok people are limited due to assimilation with the Proto-Malay tribes which came later.
Ngày ni, người Kecik Wong Gedang Wok bị giới hạn vì chưng sự đồng hóa với các bộ tộc Proto-Malay đã tới tiếp đến.
Although historians have sầu sometimes struggled to lớn define humanism precisely, most have sầu settled on "a middle of the road definition... the movement to recover, interpret, và assimilate the language, literature, learning & values of ancient Greece and Rome".
Mặc dù những sử gia thỉnh thoảng sự không tương đồng vào bài toán xác minh ý nghĩa đúng chuẩn chủ nghĩa nhân văn, số đông lựa chọn "một lối khái niệm trthư thả... là trào lưu khôi phục, giải thích, cùng đồng hóa ngôn từ, văn học, học hành với các quý hiếm của Hy Lạp và La Mã cổ đại"..
Concerning the church’s adoption of the pagan concept of the Trinity, the New Catholic Encyclopedia says: “The formulation ‘one God in three Persons’ was not solidly established, certainly not fully assimilated inlớn Christian life & its profession of faith, prior lớn the kết thúc of the 4th century.
Về Việc giáo hội đón nhận định nghĩa Chúa Ba Ngôi ngoại giáo, cuốn nắn bách khoa trường đoản cú điển Công Giáo New Catholic Encyclopedia nói: “Trước hậu bán cố gắng kỷ sản phẩm công nghệ tư, có mang ‘một Đức Chúa Ttách có cha Ngôi’ vẫn chưa được tùy chỉnh vững vàng vàng, và chưa hoàn toàn hòa nhập vào trong cuộc sống cùng tín ngưỡng của tín đồ Đấng Christ.
Moreover, the assimilation of dozens of years" worth of new memories from the alternative sầu timelines causes hyên ổn brain damage and severe nosebleeds.
Nhiều hơn, sự tiếp nhận hàng loạt cam kết ức của nhiều năm lúc đưa tới loại thời gian new làm ra tổn tmùi hương mang lại óc của Evans cùng gây nên bị ra máu mũi rất lớn.
8 Một lời cảnh báo đặc biệt cho tất cả những người đọc Kinh Thánh là: Hãy dành riêng đầy đủ thì giờ nhằm tiêu hóa phần đông gì chúng ta đọc!
Some tribes resisted assimilation và either fled farther west, where they were able khổng lồ maintain their diverse polytheistic beliefs, or were restricted khổng lồ aldeamentos (reservations), where they eventually converted khổng lồ Catholicism.
Một số bộ lạc chống cự đồng hóa cùng Hoặc là đào bay xa rộng về phía tây nhằm rất có thể bảo trì những đức tin nhiều thần đa dạng và phong phú của mình, hoặc bị hạn chế trong aldeamentos (quần thể hạn chế), tại đó chúng ta sau cuối cũng cải sang trọng Công giáo La Mã.

Xem thêm: Fifa Online 3: Chi Tiết Dàn Chỉ Số Hlv Fo3 Tốt Nhất, Fifa Online 3: Chi Tiết Dàn Chỉ Số Của Các Hlv


Its rulers tried to lớn fully assimilate the potential of their subjects by showing a Greek face to lớn the Greek world và an Iranian/Anatolian face to lớn the Eastern world.
Những đơn vị vua này luôn nỗ lực nhằm biểu thị sức khỏe của mình so với các thần dân của họ, chúng ta biểu hiện bộ mặt Hy lạp đối với quả đât Hy Lạp cùng bộ mặt Iran-Tiểu Á cùng với quả đât phương thơm Đông.
The arquebus, a matchloông xã gun, was introduced by the Portuguese via a Chinese pirate ship in 1543 và the Japanese succeeded in assimilating it within a decade.
Súng hỏa mai, một dạng của súng trường, thuở đầu được bạn Tây Ban Nha mang về bên trên một cái thuyền hải tặc của Trung Quốc vào thời điểm năm 1543, và bạn Japan vẫn chế tạo được nó thành công trong vòng chưa cho 1 thập kỉ.
The son of a Japanese stewardess and an Italian pilot, Formichetti was born in Japan and grew up in Rome & Tokyo, attempting khổng lồ assimilate in both cultures.
Là đàn ông của một tiếp viên sản phẩm ko fan Nhật với cùng một phi công bạn Ý, Formichetti được có mặt làm việc Nhật cùng mập lên làm việc Rome cùng Tokyo, anh cố gắng để mê thích nghi với cả hai nền văn hóa truyền thống.
In plants that have a symbiotic relationship with rhizobia, some nitrogen is assimilated in the size of ammonium ions directly from the nodules.
Trong những loại thực trang bị có mối quan hệ hỗ sinc cùng với rhizobia, một vài ba nitơ được đồng hóa thẳng thành dạng các ion amoni từ bỏ những nốt.
Those who joined the French were then exterminated by the Portuguese, while the other part was assimilated.
Những fan nói giờ Pháp tiếp nối bị tiêu diệt vì chưng những người Bồ Đào Nha, trong những khi phần khác đã biết thành đồng hóa.
Quý khách hàng có mặt vào tất cả phần đông buổi team họp này và sửa biên soạn góc cạnh để hấp thụ thức ăn được dọn ra không?
Sephardic music adapted khổng lồ each of these locals, assimilating North African high-pitched, extended ululations; Balkan rhythms, for instance in 9/8 time; and the Turkish maqam mode.
Âm nhạc Sephardic say mê nghi với từng bạn dân địa phương thơm, đồng hóa cùng với đa số giờ đồng hồ lách bí quyết cao của Bắc Phi; Nhịp điệu Balkan, ví dụ trong 9/8 thời gian; cùng phương thức maqam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tokyo statesman Ōkubo Toshimibỏ ra suggested in 1875 that if Shō Tai were lớn be made hereditary governor of Okinawa, it would help quiet anti-Japanese elements in Okinawa and would help the prefecture better assimilate into lớn the nation.
Chính khách Ōkubo Toshimiđưa ra đưa ra ý kiến đề xuất vào năm 1875 rằng nếu Hầu tước Shō Tai được thiết kế tri sự phụ thân truyền con nối của Okinawa, nó sẽ giúp có tác dụng vơi đi ý thức kháng Nhật sinh sống Okinawa và để giúp đỡ tỉnh đồng hóa tốt hơn vào non sông.
The attempt to lớn assimilate the Africans into Roman culture was so effective sầu that funerary steles were often adorned with triads of both the local and the Roman deities.

Xem thêm: Nhà Hàng 7 Kỳ Quan Thế Giới Cổ Đại, 7 Kỳ Quan Thế Giới Mới 2021


Mưu kế nhằm mục đích khiến cho fan châu Phi hòa nhập cùng với văn hóa truyền thống La Mã kết quả đến hơn cả bên trên đầy đủ bia mộ thông thường sẽ có hình thần bộ tía, bao gồm các thần của dân phiên bản địa cùng La Mã.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức