AS AT LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ ahtq.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: As at là gì

symbol that joins the name of a person or a department in an organization to a domain name to make an email address:
used in financial records to show the price, rate, etc. of a particular thing or of each of a number of things on a list:
We use at after a verb when we are talking about directing something towards another person or thing, often with verbs of perception and communication (smile at, shout at, wave at): …
When we talk about buildings, we often use at the to refer to the building itself. When we refer to the activity that happens in the building, we don’t use the after at or in: …
We don’t normally use at, on or in before time expressions beginning with each, every, next, last, some, this, that, one, any, all: …
*

a magazine or book that contains a set of stories told in pictures with a small amount of writing

Về việc này
*

*Xem thêm: Phật Dạy Về Luật Nhân Quả Không Nên Xem Luật Nhân Quả Báo Ứng Ba Đời

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ahtq.vn English ahtq.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chơi Game Đảo Rồng - Tải Game Dragon City

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}