Apes là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú ahtq.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Apes là gì

The stated purpose of this research was not khổng lồ establish that a great ape could reach such-and-such a level of (agematched) linguistic performance, in order khổng lồ silence the discontinuity critic.
The project seeks to raise funds for great ape conservation, and to develop a global conservation strateg3, for that species.
She is the author of a seminal series of articles on great ape psychology, trauma, civil rights, & consciousness.
The great ape house is home to the extremely endangered species of apes including 6 western lowlvà gorillas and 5 sumatran orang-utans.
Gene expression data from all these species caused the authors khổng lồ speculate that other human và great ape cells and tissues differ in plasmalogene levels.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên ahtq.vn ahtq.vn hoặc của ahtq.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*Xem thêm: Phần Mềm Mcafee Webadvisor Là Gì ? Cách Gỡ Bỏ Trong Một Nốt Nhạc

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ahtq.vn English ahtq.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Dế Lạ Mobile - Cửa Hàng Điện Thoại

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức